Thy-Marcinelle vandaag en morgen

De fabriek van Thy-Marcinelle is sinds 1971 in Charleroi gevestigd en werd in 1989 overgenomen door de Italiaanse Riva-groep. Vandaag telt ze bijna 445 medewerkers en produceert ze jaarlijks 800.000 ton staal. Ze maakt deel uit van het Staalindustrie Verbond en is goed voor ruim 32% van het Belgische elektrisch gesmolten staal.

Elektrisch smelt- en continu gietproces

Onze staalfabriek is gespecialiseerd in elektrisch smelten van staal en produceert “recyclagestaal” of “secundair staal” met 100 %  gerecycleerd staalschroot. We maken ook gebruik van de continue gietmethode, waarmee staal efficiënter geproduceerd kan worden (30% efficiënter). Dankzij deze methode slagen we erin een halfproduct in zijn zo goed als definitieve vorm te gieten, om zo bijgevolg het afval te beperken tot bijna 0.

Machine Thy-Marcinelle
thy-marcinelle fil machine lisse

De voordelen van dit staalproductieproces

Het voordeel van dergelijk proces is dat we duurzaam en milieuvriendelijker kunnen produceren in vergelijking met de traditionele hoogovenmethode. Door reeds ontgonnen grondstoffen te hergebruiken kunnen we met teruggewonnen staal niet alleen de hoeveelheid afval terugdringen, maar kunnen we ook natuurlijke grondstoffen uitsparen. Bovendien helpt elektriciteit om de hoeveelheid verbruikte koolstof sterk te verminderen en bijgevolg onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Het voordeel van elektriciteit als energie zit ook in de soepelheid en het bewerkingsgemak ervan. Zo garanderen we de veiligheid van onze installaties maar ook (en vooral) de veiligheid van onze medewerkers.

Een constant streven naar de verbetering van onze processen.

Om de kwaliteit, de veiligheid en de milieuvriendelijkheid van onze staalfabriek te garanderen, investeren we constant in de verbetering van onze productieprocessen. Daarnaast werken we samen met onze leveranciers aan de technologische evolutie van onze sector. Deze constante zoektocht vertrekt vanuit een streven naar hoogstaande producten, maar ook vanuit een streven naar het verbeteren van het welzijn van onze medewerkers.

thy-marcinelle machine

Onze waarden

Kwaliteit

Technologische innovatie en ontwikkeling staan centraal in onze staalfabriek. Innovatie vormt het bewijs voor kwaliteit, zowel wat betreft onze installaties als onze producten.

Circulariteit

De productiemethode van onze industrie is gebaseerd op recyclage. Op die manier maken we deel uit van een circulaire economie.

Veiligheid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid staat hoog op de agenda in onze onderneming. Daarom waken we over de fysieke integriteit van elke persoon op onze site.

Thy-Marcinelle, een bijna drie eeuwen oude geschiedenis

De bouw

Het verhaal van Thy-Marcinelle zoals we het vandaag kennen, ontstaat in de 18de eeuw. Na de ontdekking van ijzerertslagen in de streek werd de fabriek in 1763 opgericht in Thy-le-Château. Op dat moment is de site uitgerust met een hoogoven op houtskool.

De uitbreiding

Na de overname door Eugène Riche & Cie in 1845 wordt de onderneming uitgebreid met twee hoogovens op cokeskolen, vijf verwarmingsovens en een walserij. Enkele jaren later, na  1850, wordt de ijzerproductie vervangen door de staalproductie. Op datzelfde moment worden ook twee hoogovens op cokeskolen opgericht samen met de bouw van een cokesfabriek in Marcinelle.

De verschillende fusies

In 1888 fusioneert Thy-le-Château met de Usines du Midi van Marcinelle. Samen vormen ze de Hauts Fourneaux, Forges en de Aciéries de Thy-le-Château et Marcinelle. Hierna wordt de vestiging in Thy-le-Chateau gesloten en bevinden alle installaties zich in Marcinelle.

In 1962 wordt de staalfabriek omgedoopt tot Thy-Marcinelle, om in 1966 de naam Thy-Marcinelle et Monceau (TMM) te krijgen als gevolg van een fusie met de Aciéries et Minières de la Sambre. TMM wordt vervolgens ingelijfd door Hainaut-Sambre, dat in 1981 fusioneert met Cockerilll en zo Cockerill-Sambre wordt.

Overname door de Riva Group

Wanneer Cockerill-Sambre in 1989 beslist de productie van lange producten stop te zetten en zijn activiteiten te concentreren op de staalplaatsector, stelt Riva Group voor een nieuwe staalfabriek te bouwen nadat ze walserij nr. 3 overgenomen hadden. De walserij n° 3 was fysiek afgescheiden van de staalproductiesite door de Samber en bevond zich in Dampremy. Dankzij deze beslissing kon een ontmanteling van een nog werkende installatie vermeden worden, en werden 200 arbeidsplaatsen gespaard.

De nieuwe staalfabriek werd opnieuw omgedoopt tot Thy-Marcinelle. Ze krijgt een elektrische oven en focust op de productie walsdraad, betonstaalmatten en staaldraad op rollen voor gewapend beton.

Meer weten