« Het milieu, de mens en kwaliteit staan centraal voor ons »

De maatschappelijke uitdagingen, een prioriteit voor onze sector

Bij Thy-Marcinelle hechten we veel belang aan elke betrokken partij binnen ons bedrijf. Daarom spelen de maatschappelijke uitdagingen van onze activiteit een centrale rol in de manier waarop we ons verder willen ontwikkelen. Door het implementeren van een strategie van maatschappelijke verantwoordelijkheid, willen we blijk geven van ons constant streven naar een betere rol en een grotere waarde van onze onderneming binnen de maatschappij.

Het milieu

Thy-Marcinelle doet er alles aan om een strikt milieubeleid te voeren en op die manier zijn impact op de lucht, het water en de bodem te beperken. Voor een verantwoord afval- en uitstootbeheer voeren we constant interne en externe analyses uit en investeren we constant in het verbeteren van onze processen.

Meer weten
thy-marcinelle
recyclage de l'acier Thy-Marcinelle

Recyclage van staal

Als elektrische staalproducent dragen we actief bij tot de recyclage van schroot. Dit duurzame gebruik van grondstoffen is een onderdeel van de circulaire economie die we binnen onze sector verder willen ontwikkelen.

Meer weten

Energiebesparing

We zijn ons bewust van het belang om ons energieverbruik en onze uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Daarom zijn we constant op zoek naar nieuwe oplossingen om onze milieu-impact te beperken. Een levensbelangrijk gegeven voor Thy-Marcinelle gezien de energiekosten in het Waals Gewest beduidend hoger zijn in vergelijking met de omliggende regio’s.

Meer weten
Panneaux solaire Thy-Marcinelle
thy-marcinelle qualité

Het sociale aspect

We streven ernaar ons als sociale industrie te positioneren, met een actieve bijdrage aan het leven in de stad Charleroi en aan haar ontwikkeling. Daarom trachten we onze werknemers, die grotendeels in Groot-Charleroi wonen, de best mogelijke werkomstandigheden aan te bieden en nemen we deel aan het overleg dat de stad voert om Charleroi nieuw leven in te blazen.

Meer weten

Gezondheid en veiligheid op de werkvloer

Onze bedrijfscultuur draait in grote mate rond het welzijn op het werk. We beschouwen onze werknemers als kostbaar kapitaal. Logisch dus dat we contiunu investeren in hun gezondheid en veiligheid.

Meer weten
Thy-Marcinelle veste de protection
thy-marcinelle

REACH

De evoluties van de Europese REACH-verordening rond de productie en het gebruik van chemische stoffen, volgen we op de voet. Een weloverwogen keuze die uitgaat van ons streven om al onze betrokken partijen het allerbeste aan te bieden.

Meer weten

Kwaliteit

Nauwgezetheid en kwaliteit zijn essentiële waarden van onze staalfabriek. Deze waarden omvatten elke stap van ons productieproces om niet alleen steeds betere producten, maar ook steeds betere diensten aan te bieden.

Meer weten
qualité Thy-Marcinelle
thy-marcinelle

Certificeringen

In ons constante streven naar kwaliteit volgen we de ISO 9001-certificering nauwgezet op en beantwoorden we aan de geldende productienormen.

En savoir plus