« Efficiënter omspringen met energie en onze CO2-uitstoot terugdringen om zo de klimaatopwarming tegen te gaan. »

Naar een geoptimaliseerd energiebeheer

De industriële sector verbruikt veel energie, de staalproductie ontsnapt niet aan deze industriële logica. Dankzij het elektrisch smelten, slagen we er weliswaar wel al in om ons energieverbruik sterk terug te dringen en om onze productie van broeikasgassen te beperken. Elektriciteit is als energievorm immers minder vervuilend dan de energiebronnen die in de traditionele productieketen voor staalproductie worden gebruikt. Dat geldt zeker voor België, waar de productiemix voor elektrische energie vrij weinig fossiele (gas en kolen) energiedragers gebruikt. Maar we zijn er ons van bewust dat dit niet volstaat om aan de toekomstige milieu-objectieven en milieu-uitdagingen van ons land te voldoen.

Daarom volgt Thy-Marcinelle als lid van het Staalindustrie Verbond de ‘Accords de Branche’ die het Waals Gewest en verschillende industriële sectoren afsloten. Op basis van dit akkoord verbinden we ons ertoe een krachtdadig energiebeleid toe te passen teneinde onze energie-efficiëntie te verhogen en onze CO2-uitstoot terug te dringen. Dankzij een beheersysteem gericht op de energietransformatie van onze onderneming werken we dagelijks aan de ontwikkeling van een reële ecologische en duurzame visie binnen Thy-Marcinelle.

Thy-Marcinelle entreprise responsable

Naar een constante verbetering van de processen

Om energie te kunnen besparen hebben we onder andere een audit uitgevoerd met een onderneming met grote expertise op dit vlak. Deze energieanalyse moest mogelijke verbeteringspunten bepalen om onze doelstellingen te verwezenlijken en zo de globale energieprestaties van onze staalfabriek te verbeteren.

Dit leidt tot volgende zaken:

De invoering van nieuwe interne procedures: van eenvoudige ecologische handelingen zoals de integratie van zuinige lampen, tot een meer uitgebreide proceswijziging

Het vervangen van bepaalde machines die te veel energie verbruiken

Investering in heftrucks met elektrische aandrijving in plaats van met verbrandingsmotoren

De invoering van key indicatoren die dagelijks beheerd en gecontroleerd worden

Onderzoek naar mogelijke nieuwe technisch veelbelovende oplossingen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van hernieuwbare energie (zonnepanelen …)

Daarnaast zijn we ons ook bewust van het belang van technologie om onze industrie efficiënter te laten omspringen met energie. Daarom werken we samen met de leveranciers van machines om deze steeds te verbeteren. De onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen die we met onze partners uitvoeren, dienen vooral om de energie-efficiëntie van onze industrie te vergroten.