« De veiligheid en het welzijn van onze medewerkers garanderen, om zo echte levenskwaliteit op het werk te bereiken en te verbeteren.»

Bescherming van de fysieke en mentale gezondheid van onze werknemers

De gezondheid en veiligheid van onze werknemers is bij Thy-Marcinelle een morele plicht en een hoofdbekommernis. Elke werksituatie brengt constant risico’s met zich mee. Dat geldt te meer voor wie in een metaalindustrie werkt. Daarom streven we er elke dag naar om deze risico’s tot een minimum te beperken en het welzijn van onze werknemers te garanderen.

Preventie van werkgerelateerde risico’s op onze site heeft betrekking op volgende principes:

 • de veiligheid van het werk (om preventief ongevallen te vermijden)
 • de bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk
 • de psychosociale aspecten van het werk
 • de ergonomie van het werk
 • de werkhygiëne
 • de verfraaiing van de werkplekken
 • de door de onderneming genomen milieumaatregelen
Thy-Marcinelle gant de protection
Thy-Marcinelle la sécurité avant tout

We doen er alles aan om de veiligheid en gezondheid van ons personeel te garanderen, zowel voor de technische functies als voor sales- en administratieve medewerkers. Bij Thy-Marcinelle zijn we van mening dat er nooit bespaard mag worden ten koste van het welzijn van onze medewerkers. Hun veiligheid is van kracht op alle niveaus van de bedrijfsvoering, van de besluitvorming tot de investeringen, de werkmethodes op de verschillende werkposten en alle randactiviteiten binnen ons bedrijf.

Ons beheersysteem voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders

Om efficiënt om te gaan met de risico’s hebben we een beheersysteem voor de gezondheid en veiligheid ingevoerd conform ISO 45001-norm. We voeren regelmatig analyse uit van de werkgerelateerde risico’s binnen ons bedrijf. We voeren ook elk jaar verschillende audits uit waarmee de werkgerelateerde risico’s en gevaren worden geëvalueerd.

Concreet draait veiligheid bij Thy-Marcinelle om de volgende zaken:

 • Rationeel gebruik van de tools en installaties
 • Definitie en toepassing van aangepaste werkmethodes
 • Onderhoud in perfecte staat van de installaties en de veiligheidsvoorzieningen
 • Een propere en nette omgeving
 • Een positieve en betrokken mentaliteit

Een continue verbetering van de werkomstandigheden

Aangezien het welzijn van onze medewerkers essentieel is, verbinden we ons ertoe dag na dag de omstandigheden en de levenskwaliteit van onze medewerkers op het werk te verbeteren. Gezondheidsbescherming en de veiligheidsverplichting zijn een dagelijkse opdracht, waarop wij constant moeten toezien. Daarom doen we er alles aan om een steeds verdergaande veiligheidscultuur te creëren.