Productiesite

Halverwege de 18de eeuw werden in de streek van Charleroi ijzerertslagen ontdekt. In 1763 werd op 20 km van de provinciehoofdstad, in Thy-le-Château, een hoogoven gebouwd die gevoed werd met houtskool uit de omliggende bossen. De Thyria-rivier vormde de stuwkracht.

Zo zagen de “Forges et Fonderies van Thy-le-Chàteau” het levenslicht.

Na 1845 werden de “Forges” overgenomen door de onderneming Eugène Riche & Cie, die ook de spoorweg uitbaatte tussen Charleroi en Vireux. Hierna werden twee hoogovens op cokes gebouwd alsook vijf stootovens en een walserij, goed voor een jaarlijkse productie van 10.000 ton rails en handelsijzer.

Tijdens de tweede helft van de 19de eeuw maakte staalproductie uit de puddeloven plaats voor het Bessemerprocedé en vervolgens voor het Thomas-procedé. Deze laatste werd ontwikkeld voor de verfijning van gietijzer uit fosforrijke mineralen.

Uiteindelijk zou Thomas er in 1878 en in Thy-le-Château in slagen om de eerste industriële successen te boeken. Dankzij de beschikbaarheid van steenkoollagen in de streek en de aanwezigheid van bevaarbare waterlopen voor het vervoer van grondstoffen, werd voor de bouw van een cokesfabriek gekozen voor Marcinelle. Tussen 1863 en 1872 werden hier ook nog twee hoogovens op cokes in gebruik genomen.

De fusie tussen de “Forges et Fonderies de Thy-le-Chàteau” en de “Usines du Midi de Marcinelle” resulteerde in 1888 in de “Hauts Fourneaux, Forges et Aciéries de Thy-le-Château et Marcinelle”; nog voor de eeuwwisseling zouden alle installaties zich in Marcinelle bevinden.

Thy-Marcinelle historique

Jaar 90

De fabriek van Thy-Marcinelle produceert hoofdzakelijk stalen walsdraad met een laag koolstofgehalte,   betonstaal op rollen en betonstaal in staven.

De halffabricaten voor de walserij worden integraal ter plaatse gefabriceerd door onze staalgieterij. Op verzoek zullen deze halffabricaten (billets) worden gewalst met een snelle rotatie van het programma zodat de voorraad wordt verminderd.

Het staalbeton is gehomologeerd in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Zwitserland en Zweden. De markten voor de walsproducten zijn Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten, China en Oceanië.

Het bedrijf beschikt over een schrootpark dat voornamelijk via de binnenvaart wordt bevoorraad. Deze manier van toelevering biedt een economisch voordeel want we kunnen grotere volumes exporteren, maar  ze houdt ook een ecologisch voordeel in want ze beperkt onze ecologische voetafdruk door de CO2-uitstoot te verminderen. Thy-Marcinelle recycleert ongeveer 600.000 ton staal per jaar.

De nieuwe staalfabriek omvat een zeer recente elektrische oven, een panoven, een continu gieterij, een installatie voor de verwerking van rookgassen en stof, en een installatie voor afvalwaterbehandeling zodat we in een gesloten circuit kunnen werken.

De walsgroep is uitgerust met een systeem voor het walsen van staven en walsdraad op rollen.

De walsdraad wordt vervolgens ingekeept om profielen te bekomen. De ingekeepte walsdraad kan ook worden gebruikt om betonstaalmatten en  betonstaven te produceren. De drie afgewerkte producten worden opgeslagen in drie hallen om het laden van de binnenschepen en vrachtwagens te vergemakkelijken.

In een laboratorium voor mechanische en metallografische tests kunnen de juiste controles van het afgewerkt product worden uitgevoerd.

fil machine lisse acier

Jaren ‘90

De fabriek van Thy-Marcinelle produceert hoofdzakelijk stalen walsdraad met een laag koolstofgehalte,   betonstaal op rollen en betonstaal in staven.

De halffabricaten voor de walserij worden integraal ter plaatse gefabriceerd door onze staalgieterij. Op verzoek zullen deze halffabricaten (billets) worden gewalst met een snelle rotatie van het programma zodat de voorraad wordt verminderd.

Het staalbeton is gehomologeerd in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Zwitserland en Zweden. De markten voor de walsproducten zijn Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten, China en Oceanië.

Het bedrijf beschikt over een schrootpark dat voornamelijk via de binnenvaart wordt bevoorraad. Deze manier van toelevering biedt een economisch voordeel want we kunnen grotere volumes exporteren, maar  ze houdt ook een ecologisch voordeel in want ze beperkt onze ecologische voetafdruk door de CO2-uitstoot te verminderen. Thy-Marcinelle recycleert ongeveer 600.000 ton staal per jaar.

De nieuwe staalfabriek omvat een zeer recente elektrische oven in een doghouse, een panoven, een continugieterij, een installatie die de rook zuivert en opgevangen stofdeeltjes verwerkt, plus een verwerkingsinstallatie van water afkomstig uit de staalfabriek en uit de walserij. Dit alles maakt het mogelijk om in een gesloten circuit te werken.

De walserij is uitgerust met een lamineringslijn voor staaldraad in staven en op spoel.

Na een doorschuifoven en een blokwalserij bevinden zich twee afzonderlijke lijnen, een eindwalsgroep, een sinterkoeler voor de staven, een snij-installatie voor specifieke lengtes en de automatische binder.

In de drie opslaghallen kunnen de afgewerkte producten op schepen en vrachtwagens worden geladen.

Het eindproduct wordt in een laboratorium voor mechanische en metallografische proeven onderworpen aan gepaste controles. Ten slotte beschikt de staalfabriek over twee vonkspectrometers voor analytische controles tijdens de productiefase.

thy-marcinelle historique