« Naar een duurzaam beheer van staal: schroot een tweede leven schenken om de ontginning van ijzererts te beperken.  »

Hergebruik en recuperatie: de kernwoorden van onze staalfabriek

Wist U dat de het elektrisch omsmelten van schroot de belangrijkste speler is in het terugwinning van staal? Waar het traditionele smelten via hoogovens nog grotendeels gebaseerd is op de ontginning van ijzererts en van kolen, is deze productiemethode van staal gebaseerd op het principe van terugwinning van gebruikt en geconditioneerd schroot via het gebruik van elektriciteit. Hiermee dragen we dus actief bij aan de circulaire economie.

Waarom is de recyclage van staal belangrijk voor de planeet en haar bewoners?

Staal is 100% en oneindig vaak recycleerbaar. Het kan dus steeds opnieuw gebruikt worden met behoud van zijn oorspronkelijke eigenschappen en dus ook van de oorspronkelijke kwaliteit. Dat verklaart waarom staal het meest gerecycleerde materiaal ter wereld is.

Recyclage van staal getuigt van duurzaam gebruik van grondstoffen en vormt dus een onderdeel van de circulaire economie. We moeten het gebruik van primaire grondstoffen van onze planeet beperken. Door schroot te hergebruiken, reduceren we de ontginning van ijzererts en van kolen en dragen hiermee sterk bij aan deze beperking.

Gerecycleerd staal vormt een aanzienlijke bron van energiebesparing. Volgens het BIR (The Bureau of International Recycling) kan het gebruik van staalschroot tot 74% minder energieverbruik leiden. Op die manier verminderen sterk onze CO2-uitstoot. De nodige energie voor klassiek geproduceerd staal (via erts en cokes) wordt trouwens nog voor het leeuwendeel geleverd uit kolen. Door elektrisch staal te produceren is onze CO2-voetafdruk beduidend lager.

Dagelijkse metalen hergebruiken

De grondstoffen die we hergebruiken zijn vooral afkomstig van dagelijkse gebruikte afgedankte zaken. Zodra ze afgedankt  zijn, worden ze in verschillende schrootkwaliteiten geconditioneerd en komen ze bij ons terecht, waarna we ze smelten en bewerken en zo een tweede leven schenken. Voorname bronnen  van schroot zijn: autowrakken, huishoudtoestellen, blikjes, spuitbussen….

Omdat we milieubescherming hoog in het vaandel dragen, zorgen we ervoor dat ons schroot voornamelijk afkomstig is uit België en uit onze naaste buurlanden. Het vervoer gebeurt per vrachtwagen, maar ook per boot. Het vervoer per boot proberen we zo veel mogelijk te stimuleren aangezien dit vervoersmiddel beter is voor het milieu. Een boot kan op één traject namelijk dezelfde hoeveelheid schroot vervoeren als veertig vrachtwagens.

De veiligheid en gezondheid van de inwoners van Charleroi staan voorop

De veiligheid van onze medewerkers en van de inwoners van Charleroi is voor Thy-Marcinelle zeer belangrijk. Daarom wordt het schroot na ontvangst eerst onderworpen aan verschillende controles. Zo zoeken we naar eventuele radioactieve sporen, voeren we visuele kwaliteitscontroles uit en gebeuren er eventueel analyses op de chemische samenstelling. Met deze controles vermijden wij maximaal eventuele vervuiling bij het omsmelten.

Recyclage van schroot… en meer!

Recyclage is een essentieel gegeven binnen ons familiebedrijf. Dat betekent dat we, naast het gebruik van gerecycleerd materiaal als grondstof, ook procedures ontwikkelen om ook ons proceswater en ons eigen afval te recycleren. Ons koelwater blijft in gesloten circuits, terwijl de afvalverwerking uiteraard de sorteerregels volgt en zo maximaal teruggewonnen kan worden.